Sjølyst Utvikling AS
Sjølyst Plass 2,
0278 Oslo
Tlf:
                 +47 23 00 19 60
Faks:               +47 23 00 19 70
E-post:
 


 
Virksomhet

Sjølyst Utvikling AS ble etablert i 1996, og er et privateiet investeringsselskap.

Konsernet har en investeringsportefølje bestående av større eiendomsutviklingsprosjekter i inn- og utland, samt ventureinvesteringer. Gjennom hel- og deleide selskaper engasjerer vi oss i bolig-, fritids-, nærings-, handels- og større byutviklingsprosjekter.

Selskapets forretningsidé er verdiskapning gjennom kjøp, utvikling, drift og salg av eiendommer. Vår organisasjon har lang erfaring fra eiendomsbransjen, og sitter på verdifull kompetanse som er nødvendig for å lykkes i dette markedet.

Virkemidlene innen ventureinvestering, så vel som eiendomsprosjekter, er tilførsel av langsiktig kapital og kompetanse. Typisk eierperiode er 4-10 år.