Stora Blå, Sverige


Home Page

 

Sjølyst Utvikling eier gjennom datterselskapet Sjølyst Handel AB et kjøpesenterprosjekt i Sverige. Tomten på ca. 200 mål er regulert for utbygging av kjøpesenter og har en strategisk beliggenhet rett ved E6 i Håby i Munkedal ved Sveriges vestkyst.

Strategien er å etablere et storhandelssenter på inntil
40 000 kvm. på tomten. Selskapet har startet markedsføringen av prosjektet mot utvalgte handelskjeder.

 

 

Sjølyst Handel AB
c/o Sjølyst Utvikling AS
Sjølyst Plass 2,
N-0278 Oslo

Telefon: +47 23 00 19 60

E-post: