Sjølyst Utvikling AS
Sjølyst Plass 2,
0278 Oslo
Tlf:                 +47 23 00 19 60
Faks:               +47 23 00 19 70
E-post:

 


Øverland Miljøtun, Bærum

 
Home Page

Øverland Miljøtun AS (50% eiet av Sjølyst Utvikling AS) utvikler et større boligprosjekt ved Øverland Gård i Bærum Kommune. Tomten er regulert til 9.000 kvm. bolig og det er prosjektert 90 rekkehusleiligheter på 70-140 kvm.

Første byggetrinn ble overlevert høsten 2012. Andre byggetrinn ble overlevert våren 2013. Tredje byggetrinn er under produksjon og blir overlevert i løpet av perioden juni 2013 - vinteren 2014.

Les mer her:
trysilhus.no/Prosjekter/%C3%98verland_Milj%C3%B8tun%20III.aspx