Sjølyst Utvikling AS
Sjølyst Plass 2,
0278 Oslo
Tlf:                 +47 23 00 19 60
Faks:               +47 23 00 19 70
E-post:

 


Kringleåslia, Hafjell

 
Home Page

Sjølyst Utvikling AS har i Kringleåslia ved skianlegget på Hafjell bygget og solgt 73 leiligheter og 67 hyttetomter. Selskapet har igjen et utbyggingspotensial som estimeres til ca. 65 større hyttetomter eller et større antall leiligheter.