Sjølyst Utvikling AS
Sjølyst Plass 2,
0278 Oslo
Tlf:
                 +47 23 00 19 60
Faks:               +47 23 00 19 70
E-post:
 


 

Velkommen til Sjølyst Utvikling AS

Sjølyst Utvikling AS er et av Norges ledende selskaper innenfor utvikling av bolig-, nærings- og handelseiendom.

Vi har en eiendomsportefølje bestående av større utviklingsprosjekter i inn- og utland. Våre prosjekter gjennomføres ofte i partnerskap med andre eiendomsaktører og finansielle investorer.

Sjølyst Utvikling AS har også en aktivt forvaltet finansiell investeringsportefølje.